Towarzystwo Prosvita


Prosvita (ukr. Товариство «Просвіта») - ukraińska organizacja społeczno-oświatowa, założona we Lwowie w 1868. Celami działalności "Prosvity" (w tradycji polskiej: Proswity) były organizacja działań na rzecz zwalczania analfabetyzmu, wzrostu ukraińskiej świadomości narodowej, organizacji i wspierania ukraińskiego ruchu spółdzielczego, rozwoju czytelnictwa, organizacji bibliotek, świetlic, prowadzenia badań naukowych, chórów i orkiestr.

Komitet założycielski "Prosvity" powstał na początku 1868, utworzony głównie przez ukraińskich działaczy studenckich. Działali w nim między innymi: Anatol Wachnianyn, Mychajło Kossak i inni...


Nasze programy
Zadanie "Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej" 2024

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa
Umowa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 14-7/WMNiE/2024 z dnia 07.04.2024
Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

Festiwal
 

Fundacja swoje zadania realizuje dzięki wsparciu finansowemu:


 

O Fundacji

Fundacja "PROSVITA", założona została w 2015 roku i jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową.

Swoją nazwą fundacja nawiązuje do powstałego w 1868 roku we Lwowie ukraińskiego towarzystwa oświatowego, kulturalnego, obywatelskiego i społecznego «ПРОСВІТА». Towarzystwo to odegrało doniosłą rolę w kreowaniu i rozwoju życia społecznego Ukraińców w Galicji. Chcemy te działania nie tylko kontynuować, ale także pokazać, że my - współczesna mniejszość ukraińska w Polsce - pomimo różnych historycznych wydarzeń i życia w zupełnie odmiennych czasach i warunkach - stanowimy nierozerwalną ciągłość:  tradycji i woli rozwoju swojej tożsamości.

Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce. Prowadzimy także działania służące krzewieniu idei demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wspieramy społeczności lokalne w działaniach na rzecz jego budowy. Promujemy wysokie standardy etyczne i profesjonalne w sektorze obywatelskim. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych.

Działamy w Polsce oraz za granicą RP.

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Twitter


Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...