Aktualności

<< <  Strona 6 z 7  > >>

08/09/2017 - 14:33:49

Niestety...

Ukazało się nowe rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Dziennik Ustaw 2017 Pozycja 1627. Nowe prawo między innymi zezwala rodzicom/prawnym opiekunom na wycofywanie deklaracji dotyczących nauczania języka ukraińskiego, a także zmienia terminy składania tychże deklaracji.

Pełna treść rozporządzenia tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1627/1


21/04/2017 - 07:50:54

Umowa podpisana

Fundacja PROSVITA podpisała umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania „Na pomoc nauczycielowi i szkole – opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki – spotkania grupy autorsko-eksperckiej”.

W ramach tego zadania zostanie opracowane: „Bukwar” (Elementarz), cztery zeszyty ćwiczeń, zestaw słownikowy, Czytanka oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli. Wszystko do I klasy szkoły podstawowej. Termin realizacji zadania – do 11 grudnia 2017 roku.


13/04/2017 - 11:57:57

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/polsko-ukrainskie-rozmowy-o-edukacji.html

Polsko-ukraińskie rozmowy o edukacji

W środę (12.04.2017) w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w RP.

Polskiej stronie Komisji przewodniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawicielem ukraińskiej mniejszości narodowej w RP był Piotr Tyma.

Stronie ukraińskiej Komisji przewodniczył Pawło Chobzej wiceminister Oświaty i Nauki Ukrainy. Obecni byli także Mikołaj Jarmoluk z Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Adam Chłopek, przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej.

Głównym tematem dwustronnych rozmów była sytuacja szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Rozmawiano m.in. o systemowym rozwiązaniu mającym zapewnić uczniom szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie możliwość zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Omówiono kwestie kierowania nauczycieli do pracy w środowiskach polskich na Ukrainie oraz wyposażania szkół w podręczniki. Ważną kwestią podjętą przez polską stronę był status szkół z polskim językiem nauczania oraz szkół, w których nauczany jest język polski w związku z projektem reformy oświatowej na Ukrainie.

Ukraińscy partnerzy podczas środowego spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia potrzeb oświatowych mniejszości ukraińskiej w Polsce w kontekście reformy edukacji. Podjęto także kwestię uznania statusu nauczycieli z Ukrainy podejmujących pracę w szkołach w Polsce, wyposażeniu szkół w podręczniki do nauczania języka ukraińskiego, geografii i historii Ukrainy oraz powołania ośrodka metodycznego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


14/12/2016 - 13:45:48

Prosvita


24/09/2016 - 17:50:23
08/07/2016 - 16:51:20

Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – nowego programu, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br.

 

http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy


04/04/2016 - 12:42:09

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”, mający na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w dwóch obszarach tematycznych: Wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni”; Poprawa infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia dla dzieci z rodzin przesiedlonych wewnętrznie na terenie obwodów: Charkowskiego, Zaporoskiego i Dniepropietrowskiego. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r.

Więcej:

​http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1906963.html


22/03/2016 - 10:59:17

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na przeprowadzenie olimpiad, w tym olimpiady z języka ukraińskiego. Szczegóły w linku:

https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/organizacja-i-przeprowadzenie-olimpiad-i-turniejow-w-latach-szkolnych-20162017-20172018-20182019-konkurs-nr-de-wzp-262-1-2-2016.html

 

 


03/03/2016 - 08:37:45

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016.

Szczegóły w linku:

http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-powierzenia-lub-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-101103150

 


<< <  Strona 6 z 7  > >>


Wstecz

» O Fundacji

Dalej

» Władze fundacji

Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...