Aktualności

<< <  Strona 5 z 6  > >>

05/09/2018 - 14:49:56

Od 30 sierpnia 2018 roku rozpoczął swoją działalność Ukraiński Portal Oświatowy w Polsce. Jest to pierwszy tego typu (tematyczny) portal w Polsce poświęcony w całości zagadnieniom nauczania języka ukraińskiego w Polsce. Zawiera między innymi działy:

 • Prawo, Metodyka/Problemy oświaty,
 • Scenariusze zajęć (dla poszczególnych grup wiekowych),
 • Galerię, Adresy (szkół i międzyszkolnych zespołów nauczania).

Portal powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Adres: osvita.org.pl


05/09/2018 - 14:46:24

Informujemy Państwa, że w 2018 roku realizujemy następujące zadania dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską
 2. Wydawnictwo scenariuszy do zajęć pozalekcyjnych
 3. Ukraiński Portal Oświatowy w Polsce

Za wsparcie dziękujemy.


24/01/2018 - 08:54:09

Prosvita


05/01/2018 - 17:47:24

Szanowni Państwo!

11 grudnia 2017 roku zakończyliśmy (jako Fundacja PROSVITA) pracę nad opracowaniem zestawu podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego w Polsce - klasa I szkoły podstawowej. W skład zestawu wchodzą:

 • Bukwar cz. I; II; III i IV (elementarz) wraz z ćwiczeniami) autorstwa Marii Zacharijczuk i Marka Syrnyka
 • Czytanka cz. I i II - autorstwa Natalii Bogdanets, Myrosławy Naumenko i Marka Syrnyka
 • Zeszyt ćwiczeń do Czytanki - autorstwa Natalii Bogdanets, Myrosławy Naumenko i Marka Syrnyka
 • Zeszyt ukrainoznawstwa "Podoroż Ukrajinoju" - autorstwa Natalii Bogdanets, Ołeny Linnik oraz Marka Syrnyka
 • Program nauczania dl klas I - VIII szkoły podstawowej, autorstwa Jarosławy Kobyłko
 • Słownik polsko-ukraiński - autorstwa Jarosławy Kobyłko

Opracowania powstały w wyniku realizacji projektu: Na pomoc nauczycielowi i szkole - opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego w Polsce, skromnie, bo skromie, ale jednak dofinansowanego przez MSWiA.

Jestem pod ogromnym wrażeniem wykonanej przez grupę autorów i ekspertów pracy. Podziękowania zatem Natalii Bogdanets-Biłoskałenko, Marii Zacharijczuk, Myrosławie i Virze Naumenko, Svitłanie Romaniuk, Ołenie Linnik, Iwanowi Rusnakowi, Lubie Tchórz, Jarosławie Kobyłko, Mirce Hanasko, Alle Diominie, Marii Steć i Mariannie Jarej.

Ogrom pracy! Opracowania są już w MSWiA.

Co dalej - zobaczymy.

Niestety na rok 2018 nie dostaliśmy już nawet skromnego dofinansowania. tak samo, jak na wydawnictwo czasopisma Ridna Mowa. Ale nad podręcznikami (do klasy II) pracę już rozpoczęliśmy. Szkoda, by ten projekt upadł, bowiem wydawało się, że w końcu przełamaliśmy impas długoletniej wydawniczej niemocy.

Może warto - ukraińscy liderzy w Polsce - solidaryzując się z białoruską Niwą - także zwrócić się do swojego podwórka?

Prosvita


04/12/2017 - 15:49:12

Informacja

Fundacja PROSVITA zrealizowała w 2017 roku następujące zadania dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 1. Spotkania z kulturą ukraińską
 2. Na pomoc nauczycielowi i szkole: Fiszki języka ukraińskiego
 3. Na pomoc nauczycielowi i szkole: Opracowanie podręczników i materiałów do nauki języka ukraińskiego w Polsce. Spotkanie grupy autorsko-eksperckiej.

Dziękujemy!


08/09/2017 - 14:33:49

Niestety...

Ukazało się nowe rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Dziennik Ustaw 2017 Pozycja 1627. Nowe prawo między innymi zezwala rodzicom/prawnym opiekunom na wycofywanie deklaracji dotyczących nauczania języka ukraińskiego, a także zmienia terminy składania tychże deklaracji.

Pełna treść rozporządzenia tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1627/1


21/04/2017 - 07:50:54

Umowa podpisana

Fundacja PROSVITA podpisała umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania „Na pomoc nauczycielowi i szkole – opracowanie podręczników i materiałów pomocniczych do nauki języka ukraińskiego dla międzyszkolnych zespołów nauki – spotkania grupy autorsko-eksperckiej”.

W ramach tego zadania zostanie opracowane: „Bukwar” (Elementarz), cztery zeszyty ćwiczeń, zestaw słownikowy, Czytanka oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli. Wszystko do I klasy szkoły podstawowej. Termin realizacji zadania – do 11 grudnia 2017 roku.


13/04/2017 - 11:57:57

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/polsko-ukrainskie-rozmowy-o-edukacji.html

Polsko-ukraińskie rozmowy o edukacji

W środę (12.04.2017) w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Komisji konsultacyjnej do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w RP.

Polskiej stronie Komisji przewodniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawicielem ukraińskiej mniejszości narodowej w RP był Piotr Tyma.

Stronie ukraińskiej Komisji przewodniczył Pawło Chobzej wiceminister Oświaty i Nauki Ukrainy. Obecni byli także Mikołaj Jarmoluk z Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Adam Chłopek, przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej.

Głównym tematem dwustronnych rozmów była sytuacja szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Rozmawiano m.in. o systemowym rozwiązaniu mającym zapewnić uczniom szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie możliwość zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Omówiono kwestie kierowania nauczycieli do pracy w środowiskach polskich na Ukrainie oraz wyposażania szkół w podręczniki. Ważną kwestią podjętą przez polską stronę był status szkół z polskim językiem nauczania oraz szkół, w których nauczany jest język polski w związku z projektem reformy oświatowej na Ukrainie.

Ukraińscy partnerzy podczas środowego spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia potrzeb oświatowych mniejszości ukraińskiej w Polsce w kontekście reformy edukacji. Podjęto także kwestię uznania statusu nauczycieli z Ukrainy podejmujących pracę w szkołach w Polsce, wyposażeniu szkół w podręczniki do nauczania języka ukraińskiego, geografii i historii Ukrainy oraz powołania ośrodka metodycznego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


14/12/2016 - 13:45:48

Prosvita


24/09/2016 - 17:50:23

<< <  Strona 5 z 6  > >>


Wstecz

» O Fundacji

Dalej

» Władze fundacji

Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...