Aktualności

<< <  Strona 2 z 5  > >>

08/10/2020 - 07:14:19

Z wielką przyjemnością (i satysfakcją) informujemy, że w dniu 05.10.2020 r została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, a Fundacją Prosvita z Wałcza na wydanie zeszytu ćwiczeń dla klas I-III szkoły podstawowej "Подорож Україною. Робочий зошит з українознавства. ч. 1" авторами якого є Марко Сирник, Наталя Богданець-Білоскаленко і Олена Ліннік.

Warto zauważyć, że wczorajsze (05.10.2020) negocjacje w MEN, aczkolwiek długie i wyczerpujące przebiegały w bardzo merytorycznej i sympatycznej atmosferze i widać było, że obu stronom zależy na osiągnięciu porozumienia.

Zeszyt ćwiczeń "Подорож Україною" to pierwsza pozycja wydawnicza Fundacji Prosvita realizowana w porozumieniu z MEN i przy wsparciu wydawnictwa "Педагогічна думка" z Kijowa. W sumie planowanych jest wydanie 8 podobnych zeszytów do wszystkich klas szkoły podstawowej - ostatni numer będzie się nazywał "Подорож Польщею" i przedstawiona zostanie w nim ukraińska mniejszości narodowa w Polsce.

Równolegle trwają prace nad wydaniem podręcznika i zeszytów ćwiczeń do klasy I szkoły podstawowej oraz Wyboru wierszy dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej i pozycji pod nazwą "Наш словничок" autorstwa Jarosławy Kobyłko z Giżycka.

Wstępny plan wydawniczy został przesłany do MEN we wrześniu 2020 roku.

M.Syrnyk


29/07/2020 - 16:53:10

3 lipca 2020 roku Fundacja Prosvita złożyła do MEN ofertę wydawniczą na wydanie zeszytu ćwiczeń z ukrainoznawstwa "Podróż po Ukrainie". Zeszyt jest przeznaczony dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej w Polsce - należących do ukraińskiej mniejszości narodowej.

Autorzy: Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet's-Biloskalenko i Olenna Linnik.

Opracowanie graficzne - wydawnictwo "Pedagogiczna Dumka" Kijów.


02/04/2020 - 09:36:20

Uprzejmie informujemy, że działalność Ukraińskiego Portalu Oświatowego w Polsce w roku 2020 jest możliwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za wsparcie dziękujemy!


17/12/2019 - 12:01:05

W listopadzie 2019 ukazało się nowe wydawnictwo Fundacji Prosvita - edukacyjna "Gra w słowa". Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy nadzieję, że dzięki temu lekcje języka ukraińskiego będą bardziej atrakcyjne.

M. Syrnyk

Prosvita


26/02/2019 - 07:41:18

Prosvita


31/01/2019 - 08:36:36

27 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Prosvita oraz Burmistrza miasta Wałcza z dyrektor  
- Центр розвитку місцевого самоврядування в Чернівецькій області - panią Tetianą Tatarczuk oraz wice merem miasta Czerniowce w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastami Wałcz i Chocim. Włodarze obu miast wyrazili wolę partnerstwa. Jeżeli do tego dojdzie będzie to pierwsze miasto w Ukrainie z którym Wałcz będzie oficjalnie współpracował.

MS


19/12/2018 - 20:11:15

Prosvita


13/12/2018 - 17:28:06

Jak podaje Główny Urząd ds Cudzoziemców w Polsce aktualnie wydanych jest 200 tys. ważnych zezwoleń na pobyt czasowy w RP.

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej chcący zamieszkać w Polsce na dłuższy okres zdecydowanie najczęściej ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy. Może być ono wydane na maksymalnie 3 lata w związku z np. podjęciem pracy, nauką lub pobytem z rodziną. Obecnie ważne zezwolenia na pobyt czasowy posiada ok. 200 tys. cudzoziemców spoza UE, w tym ok. 138 tys. obywateli Ukrainy.

O zezwolenie na pobyt czasowy można ubiegać się jeśli występują okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu obcokrajowców jest chęć podjęcia pracy – dotyczy to ok. 65 proc. spraw. W ok. 13 proc. przypadków uzasadnieniem jest przebywanie z rodziną, a w ok. 12 proc. edukacja.

Zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na maksymalnie 3 lata. Większość – ok. 77 tys. z aktualnych zezwoleń posiada okres ważności poniżej roku, ok. 71 tys. od 1 do 2 lat, a ok. 53 tys. od 2 do 3 lat.

Źródło: udsc.gov.pl


24/09/2018 - 08:09:23

Prosvita


24/09/2018 - 08:06:42

Zaproszenie na konferencję do Szczecina - 03.10.2018

Prosvita


<< <  Strona 2 z 5  > >>


Wstecz

» O Fundacji

Dalej

» Władze fundacji

Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...